कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेपलान्चोकमा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मागमा आधारित सौर्य सिंचाई कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2077-12-03 Closed !!!
मागमा आधारित सौर्य सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्ति गर्न इच्छुक आपूर्तिकर्तालाई सूचीकरण गर्न साथै सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2077-12-03 Closed !!!

प्रकाशनहरु

प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने किसानले भर्ने फारम (नमुना) २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसाहिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७६
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने किसानले भर्ने फारम (नमुना) २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसाहिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती (doubling productivity poly house/ net house) कार्यक्रमको लागि आवेदन फारमको ढाँचा
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोश्रो संसोधन २०७५)
बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७
कृषि यन्त्रिकरण वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीले जनाउनु पर्ने प्रतिवद्धताको नमुना
कृषि यान्त्रिकरणको लागी स्थानीय तहवाट लिनु पर्ने सिफारिसको नमुना
कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण